Учреждение турында

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҖИР ҺӘМ МӨЛКӘТ МӨНӘСӘБӘТЛӘРЕ МИНИСТРЛЫГЫ

ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

«МАТДИ ТӘЭМИН ИТҮ ИДАРӘСЕ»

«Матди тәэмин итү идарәсе» дәүләт бюджет учреждениесе ТР Министрлар Кабинетының 09.07.2001 ел, № 433 карары нигезендә төзелде. Оешманың исеме: «Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгының максатчан программаларын тормышка ашыру дирекциясе» дәүләт учреждениесе.

«Матди тәэмин итү идарәсе» ДБУ түбәндәге хезмәтләр күрсәтә::

транспорт хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә:

- пассажирлар һәм йөк ташу, транспорт-экспедиция хезмәте күрсәтү, йөк төяү-бушату һәм такелаж эшләре, йөкләрне саклау буенча хезмәт күрсәтү һәм транспорт процессы белән бәйле башка эшчәнлек, шул исәптән склад хезмәтләре күрсәтү.;

- автотранспорт чараларын ремонтлау һәм техник хезмәт күрсәтү;

- автотранспорт чараларын саклау һәм парковка;

- экипажлы автомобильләрне арендага бирү

төзелеш өлкәсендә:

- җитештерү, җитештерү булмаган һәм социаль-көнкүреш объектларын ремонтлау, реконструкцияләү һәм төзү;

- төзелеш, ремонт, монтаж, җибәрү-көйләү һәм бизәү эшләренең төрле төрләрен оештыру һәм башкару;;

- ремонт, реконструкция һәм төзелеш эшләрен башкару өчен проект-тикшеренү һәм фәнни-тикшеренү эшләрен башкару . ;

- заказларны урнаштыру һәм проектлаштыру, төзелеш өчен килешүләр төзү өчен конкурслар (торглар) оештыру һәм үткәрү;

- проект-смета документларын эшләү, төзәтмәләр кертү, экспертиза үткәрүне оештыру һәм проект-смета документларын раслау.;

-гамәлдәге стандартларга, нормаларга, кагыйдәләргә һәм проект-смета документларына туры китереп башкарылган эшләрне кабул итүне оештыру.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International